Næringsliv

Det satses og investeres mye i Ringeriksregionen og vi har derfor samlet oss om felles næringspolitisk politisk strategi 'Framover sammen' for å vite hvilke vei vi skal gå og hva vi skal satse på. Det er også utviklet et vekstbarometer for Ringeriksregionen av Universitetet i Sørøst­Norge, i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med  finansiering fra Sparebank1 Ringerike Hadeland. Vekstbarometeret består av en årlig rapport og en nettside. Rapporten presenterer status for vekst og utvikling i regionen, samt hva som kan forklare veksten i Ringeriksregionen. Interessert! Du kan lese mer lenger ned på siden

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen                         

Regionens næringsliv, folkevalgte og kommunenes administrasjon er alle sentrale aktører og viktige medspillere for næringsutviklingen i Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi skal vise hva regionen i felleskap skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Næringspolitisk strategi vil derfor være «av og for næringslivet, folkevalgte og kommuneadministrasjonene». Strategien er under revidering og forventes ferdig vedtatt av kommunestyrene i Ringeriksregionen, mars 2022.

Last ned gjeldende versjon av næringspolitisk strategi

 

 

 

Vekstbarometer for Ringeriksregionen

På nettsiden vekstbarometer.usn.no presenteres ulike variabler som beskriver målene for vekst og ulike faktorer som gir grunnlag for vekst. Variablene er presentert samlet for Ringeriksregionen og for hver kommune. I tillegg presen teres relevante variabler for utvalgte kommuner. 

Mange viktige politiske og næringsmessige beslutninger og prioriteringer skal fattes i Ringeriksregionen de kommende årene. Vekstbarometeret er derfor utviklet for å gi et objektivt og faglig forankret faktagrunnlag som grunnlag for viktige beslutninger. Hva er veksten i regionen? Hva kan  forklare veksten? Hva vil være viktig å legge til rette for, slik at Ringeriksregionen også i fremtiden skal forbli et godt sted å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet. 

Vekstbarometer for Ringeriksregionen (usn.no)