Styremøte i Osloregionen IPR 7. desember

Morten Lafton, leder av regionrådet var på plass på det første fysiske styremøtet etter valget.

Les mer

Nytt regionråd konstituert 27. november

Tyrifjord hotell i Modum var møteplassen for det første møtet i regionrådet 2023-2027.

Les mer

Ringeriksregionens ringedugnad for årets TV- aksjon 9.Oktober

Ringerikspanelet samlet inn 402.300 kroner fordelt på 93 bidrag fra næringslivet

Les mer