Godt fornøyd med regional samferdselskonferanse 19.april

Morten Lafton, leder i Ringeriksregionen og Harald Tyrdal, leder av Hadelandsregionen inviterte til et solid program med fokus på utfordringene med kollektivtransporten. I saken finner du alle vedlegg fra dagen.

Les mer

Osloregionens strategisamling 5. mars

Lina-Maria Linge, leder for regionalt næringsteam i Ringeriksregionen og Benedicte Heieren Hundhammer, politiker for Høyre i Ringerike kommune deltok på Osloregionens stormønstring som samlet representanter fra 62 kommuner.

Les mer

Regionrådsmøte 19. februar

Mons-Ivar Mjelde (AP) og Roger Larsen (INP) på sitt første møte i Ringeriksregionen. Regionrådet gleder seg til å samarbeide med representantene fra Buskerud Fylkeskommune.

Les mer