Styremøte i Osloregionen IPR 24. juni

Runar Johansen, varaleder for regionrådet stilte på det siste fysiske styremøtet før sommerferien.

Les mer

Fint besøk på ordførermøte 18. juni.

Fint besøk i ordfører-kommunedirektørmøtet 18. juni

Les mer

Godt fornøyd med regional samferdselskonferanse 19.april

Morten Lafton, leder i Ringeriksregionen og Harald Tyrdal, leder av Hadelandsregionen inviterte til et solid program med fokus på utfordringene med kollektivtransporten. I saken finner du alle vedlegg fra dagen.

Les mer