Regionrådet

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen ble etablert 1.januar 2021 og er et politisk samarbeids- og interesseorgan for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum. Betegnelsen interkommunalt politisk råd følger av Kommuneloven. I dagligtalen brukes navnet «Regionrådet for Ringeriksregionen» eller forkortelsen «IPR for Ringeriksregionen».

Omdømme - prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Ringeriksregionen og Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal sammen vurdere og anbefale et ønsket omdømme - også kalt merkevarestrategi - for regionen framover. Omdømme/merkevarebygging er et viktig kunnskapsgrunnlag inn i prosjektet Framover sammen.

Les mer

Framover sammen

«Framover sammen» er et prosjekt med mål om hvordan vi sammen kan styrke næringsutviklingen gjennom samhandling for å skape flere arbeidsplasser og høyere verdiskapning i Ringeriksregionen.

Les mer