Omdømme - prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Ringeriksregionen og Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal sammen vurdere og anbefale et ønsket omdømme - også kalt merkevarestrategi - for regionen framover. Omdømme/merkevarebygging er et viktig kunnskapsgrunnlag inn i prosjektet Framover sammen.

Merkevarestrategi for Ringeriksregionen

En merkevarestrategi er et viktig grunnlag for omdømmearbeidet for regionen. Dette er et av flere premisser som ligger utenfor den næringspolitiske næringsstrategien, men en forutsetning for å lykkes.

Ringeriksregionen har behov for å utvikle og tydeliggjøre sitt omdømme. Regionen er i utvikling og skal finne sin form både hva gjelder de deltakende kommuner og økt konkurranse fra nye regioner i et større fylke.

Denne tydeliggjøringen er ikke minnst viktig ut fra hensynet til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. det er behov for det samme knyttet til Hønefoss som handelsby og som regionhovedstad. 

 

Last ned sluttrapporten "Merkevarestrategi for regionen"