Prosjekter

Her kan du se en oversikt over alle våre aktuelle prosjekter

Felles veteranplan for Ringeriksregionen

Les mer

Omdømme - prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Ringeriksregionen og Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal sammen vurdere og anbefale et ønsket omdømme - også kalt merkevarestrategi - for regionen framover. Omdømme/merkevarebygging er et viktig kunnskapsgrunnlag inn i prosjektet Framover sammen.

Les mer

Framover sammen

«Framover sammen» er et prosjekt med mål om hvordan vi sammen kan styrke næringsutviklingen gjennom samhandling for å skape flere arbeidsplasser og høyere verdiskapning i Ringeriksregionen.

Les mer