Om Regionrådet

Formål

 Samarbeidsavtalen mellom de deltakende kommunene er vedtatt i de enkelte kommunestyrene. Samarbeidets formål er «å initiere, utvikle og støtte politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen og styrker regionens posisjon som konkurransedyktig region innen Viken fylke og Osloregionen.»

Deltakere

Kommunenes ordførere, varaordførere og en valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør representantskapet, det øverste organet i regionrådet.

Ledelsen

Regionrådet er organisert med et ordførerutvalg som består av ordførerne i de fem kommunene. Ordførerutvalget velger leder av regionrådet, som rulleres årlig mellom de fem samarbeidende kommunene. Ledervervet i kommunedirektørutvalget rulleres årlig, men skal følge samme kommune som har ledelsen av regionrådet. 

Ledelsen i 2022

Ordfører Knut Martin Glesne i Krødsherad er leder av IPR for Ringeriksregionen. Nestleder er  Morten lafton, ordfører i Jevnaker kommune. Stig Rune Kroken, kommunedirektør i Krødsherad kommune, leder kommunedirektørutvalget. 

Regionrådskoordinator for Ringeriksregionen er Inger Kammerud

Ledelsen i 2021

I 2021 var ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad, leder av IPR for Ringeriksregionen. Ordfører i Jevnaker kommune, Morten Lafton, har vært nestleder.  Torger Ødegaard, kommunedirektør i Hole, har ledet kommunedirektørutvalget. 

Regionrådskoordinator for IPR for Ringeriksregionen har vært Inger Kammerud, som ble tilsatt i 100% stilling 1. april 2021