Kontakt oss

REGIONRÅDSKOORDINATOR

Inger Kammerud
Mob.: 974 37 818
E-post: inger.kammerud@ringerike.kommune.no

REGIONRÅDETS SEKRETARIAT

E-post: ringeriksregionen@ringerike.kommune.no

BESØKSADRESSE

Luna, arena for næringsutvikling og vekst
Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike
Bredalsveien 16 B, 3511 Hønefoss

POSTADRESSE

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen
v/Ringerike kommmune
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Organisasjonsnummer: 940 100 925