Næringspolitisk strategi klar for politisk behandling

IPR representantskapet stiller seg bak strategien, som skal til politisk behandling i kommunene denne våren.