Framover sammen

Fra 1. januar 2021 ble Ringeriksregionen utvidet med to kommuner og omfatter nå Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike kommuner. «Framover sammen» er et prosjekt med mål om hvordan vi sammen kan styrke næringsutviklingen gjennom samhandling for å skape flere arbeidsplasser og høyere verdiskapning i Ringeriksregionen.