Endelig vedtak ble fattet på Ringerikstinget 16. juni 2009. Vedtektene er basert på viljeserklæringen som kommunestyrene har vedtatt.

Her kan du laste ned vedtektene til Rådet for Ringeriksregionen.