Rådet har som mål å:

  • utvikle regionen gjennom prioriterte satsninger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

 Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:

  • Kommunestyrene
  • Ringerikstinget
  • Rådet for Ringeriksregionen
  • Rådmannsgruppen

 Ledelsen av Regionrådet går på omgang mellom kommunene med to års funksjonstid.