Kommunene

Kommunene vil bistå næringslivet med det vi kan i samarbeid med næringsaktører.

For å gjøre dette på best mulig måte, vil næringssjefer og næringsrådgivere i Ringerikskommunene være tilgjengelig.

Ringerike kommune:
Kontakt næringssjef Harriet Slaaen.
Telefon: 902 05 054

Jevnaker kommune:
Kontakt rådgiver næring Hans Tollef Solberg.
Telefon: 905 69 517

Hole kommune:
Kontakt rådgiver Ellen Agnete Linde.
Telefon: 915 96 611

NAV

NAV bedrift

Nettsted med informasjon for bedrifter.

NAV  Ringerike

Kontakt markedskoordinator Hendrikus TA Hart.
Telefon: 405 52 428

NAV Hole

Kontakt Trine Holm Andersen.
Telefon: 404 67 837

NAV Jevnaker

Kontak leder NAV Gunn-Marit Flatseth.
Telefon: 922 43 246

Arbeidstilsynet

Nettsted

Pan Innovasjon AS

Pan Innovasjon AS er med på samarbeidet om å bidra til at situasjonen blir lettere for gründere og næringslivet for øvrig i den krevende situasjonen som mange av dere opplever nå.

Vi tilbyr rådgiving der du får hjelp til offentlig finansiering og støtteordninger som nå er presentert i ulike «pakker» og tiltak av regjeringen, Viken fylkeskommune og andre ordninger.

Pan Innovasjon

Kontakt daglig leder Helge Stiksrud.
Telefon: 918 23 214

Visit Innlandet

Visit Innlandet er reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av regionen. Selskapet har kompetanse til å veilede spesielt reiselivs og kulturaktører i forhold til de ulike tiltakspakkene samt formidling av kompetanse påfyll. Visit Innlandet har et særlig ansvar i forhold til profilering av regionen når ting kommer i gang igjen og jobber nå med ulike scenarioer i forhold til dette.

Kontakt reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal                                                                                  Telefon: 909 26 786                                                                                                                        E-post: ajs@visit-innlandet.no

 

Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) står på for å hjelpe både medlemsbedrifter og andre som ikke er medlemmer.

www.rnf.no
E-post: post@rnf.no
Telefon:  32 17 17 20

Ringerike Etablerersenter

Ringerike Etablerersenter (RES) tilbyr etablerere og etablerte foretak veiledning og støtte.

www.rnf.no

 

Nyttig informasjon

Regjeringen
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Viken fylkeskommune
https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/lead_form_ekstratiltak/

NHO
https://www.nho.no/

Virke
https://www.virke.no/

Finans Norge
https://www.finansnorge.no/