• Oda Hveem

Ringerikstinget består av formannskapsmedlemmene i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. Flere andre viktige samarbeidspartnere inviteres til møtene. Møtene er åpne for presse og publikum. Under finner du referatene og presentasjonene fra de siste møtene i Ringerikstinget.

2019

2018

 

2017

2016

2015

 2014

2013

 2012

 2011