• Oda Hveem

I tillegg deltar rådmennene, administrativ fylkeskontakt og regionkoordinator. Flere andre viktige samarbeidspartnere inviteres til møtene. Rådet møtes vanligvis fem ganger i året. Møtene er åpne for presse og publikum.

Rådet har denne sammensetningen:

  • Rådsleder Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune
  • Medlem Lars Magnussen, ordfører i Jevnaker
  • Medlem Per Berger, ordfører i Hole kommune
  • Medlem Olav Skinnes, oppnevnt av Buskerud fylkeskommune
  • Medlem Terje Vegard Kopperud, oppnevnt av Buskerud fylkeskommune

2019

2018

2017

2013

2014

2015

2016

 
 

 Referat 22.4.

   

 Innkalling 18.5.

Referat 18.mai

   

Innkalling 3.oktober

Referat 3.oktober

   

 Innkalling 16.12.

Referat 16.12.

Rapport Jobb etter nedleggelse

Presentasjon Jobb etter nedleggelse

Presentasjon Randselva, storørret-muligheter