• Mona Lundemo

Ringerikstinget møtes vanligvis to ganger i året. De viktigste sakene som drøftes er knyttet til langsiktige overordnede strategier for utvikling av regionen.

Rådet for Ringeriksregionen består av de tre ordførerne og to fylkespolitikere. I tillegg deltar rådmennene, administrativ fylkeskontakt og regionkoordinator.

Rådet møtes vanligvis fem ganger i året. De tre rådmennene innstiller i fellesskap til rådsmøtene. Rådet behandler ulike løpende saker og innstiller til Ringerikstinget.

Prioritering av prosjekter og partnerskapsmidler skjer vanligvis i mars/april.