Rådet for Ringeriksregionen

Kjell B Hansen, leder av Rådet for Ringeriksregionen

Epost: Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no

Mobil: 957 52 635

Besøksadresse:

Ringerike Rådhus
Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse:

Pb 123 Sentrum, 3502 Hønefoss