Visjonen til Innovasjonsløft 2014-2019:
Ringeriksregionen - en innovativ region med et mangfoldig og robust næringsliv.

Stategisk intensjon:
Vi skal skape samspillsglede, innovasjons- og delekultur.

Hovedmålsetningen: Inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon
innen utgangen av 2019. Innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen

Langsiktig målsetning for omstillingsprosjektet: Bidra til å øke antall sysselsatte i regionen ved å tilby kompetansehevende vekstprogram til virksomheter i Ringeriksregionen.

Målgruppe for omstillingsprogrammet 2014-2019:
Eiere, virksomhetsledere, nøkkelpersoner og gründere i offentlig og privat virksomhet i Ringeriksregionen.

 

Innovasjonsløft

Sonja Bordewich
Programleder i Innovasjonsløft 2014-2019

mob: 99 54 28 50
Epost

Hjemmeside