• 11. april 2014
  • NHO

Det er særlig to forhold som er tatt opp:

  • Midler i Statsbudsjettet til planlegging og byggestart
  • Planavklaringer

Regjeringen og Samferdselsdepartementet har de siste månedene vist en gledelig handlekraft i forbindelse med Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss.

- Våre klare forhåpninger er derfor at Regjeringen nå aktivt følger opp sine ambisjoner og sørger for at nødvendige midler øremerkes i statsbudsjettet for 2015 og i årene fremover for å sikre planprosessen og byggingen av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss, skriver regionen i et brev til Regjeringen.

Ringeriksbanen og ny E16 er begge prosjekter som raskt kan realiseres dersom det er politisk vilje til det.

- Vår forventning er derfor at de involverte departementer, etter at Jernbaneverket og Statens vegvesen er ferdig med sin samordning og avklaring innen 15. juni, skjærer igjennom eventuell faglig uenighet og gir klare føringer for videre planlegging, heter det videre i brevet som er undertegnet både ordførere og representanter for næringslivet i Ringeriksregionen.

Brevet til Regjeringen kan du lese her