• 01. februar 2013

For å styrke dette utviklingsarbeidet ble Ringerike utvikling AS etablert som regionens verktøy i utviklingsarbeid. Derfor ble de nå naturlig at også nettsidene våre driftes som et samarbeid mellom Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike Utvikling.

Samferdselsspørsmål og infrastruktur er i fokus. Dette er svært viktige spørsmål for Ringeriksregionen. E16 Sandvika – Hønefoss, E16 Eggemoen – Olum og Ringeriksbanen er de viktigste nasjonale transportsakene for regionen.

Vi er nå inne i innspurten i arbeidet fram mot Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan som forventes medio mars 2013. Deretter vil Stortinget arbeide med denne saken fram mot et vedtak som forventes medio juni.

Ringeriksregionen vil være synlig for beslutningstakerne med våre krav og forventninger helt fram til endelig vedtak i Stortinget.