Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Søknadene vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.

 

Les utlysningen med retningslinjer her.