Mattilsynet har publisert veileder knyttet til Koronavirus (Covid-19) mai 2020 - versjon 1.0:
Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet. Veilederen gir råd og informasjon om smittevern. Du kan lese den her