• 31. januar 2014

Den strategiske utviklingsanalysen skal være et innspill til omstillingsarbeidet på Ringerike. Som følge av dette begynner utviklingsanalysen med et scenario, eller kanskje snarere en visjon, som beskriver hvordan Ringeriksamfunnet og Ringerikes næringsliv ser ut i 2030, og hvordan man gjennom kloke strategiske grep kom fram dit.

Utviklingsanalysen har vært gjennomført som en prosess med regionens næringsliv og politikere gjennom to heldags seminarer hvert med 30-50 deltakere. I tillegg er det i forbindelse med næringsplanen gjennomført rundt 20 bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere, politikere og samfunnsaktører.

Les analysen her.