• Oda Hveem

Ringerikstinget består av formannskapsmedlemmene i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. Flere andre viktige samarbeidspartnere inviteres til møtene. Møtene er åpne for presse og publikum. Under finner du referatet og presentasjonene fra det siste møtet i Ringerikstinget.