• Mona Lundemo

Offisielle medlemmer av tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt fylkeskommunale representanter i Rådet for Ringeriksregionen. I tillegg inviteres representanter fra andre viktige samarbeidspartnere.

Innkalling Ringerikstinget 12.juni 2019