• 26. mai 2016

Offisielle medlemmer av tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt fylkeskommunale representanter i Rådet for Ringeriksregionen. I tillegg inviteres representanter fra andre viktige samarbeidspartnere.


Møtet holdes på Sundvolden Hotel. Det skjer mye spennende på Sundvolden hotel. Vi får en orientering om dette arbeidet tidlig i møtet.

Innkalling til Ringerikstinget