• 15. april 2013

Bak denne uttalelsen står ordfører Per Berger i Hole kommune, ordfører Kjell B. Hansen i Ringerike kommune og kst. ordfører Lars Magnussen i Jevnaker kommune.

  • Regjeringen foreslår at Ringeriksbanen får byggestart i siste NTP-periode. Vi er fornøyd med det, men krever at planleggingen tar til umiddelbart, dvs. i 2014. Vi krever dessuten at regjeringen instruerer departementet om å planlegge Ringerikeriksbanen på den mest effektive måten fram til beslutning om byggestart i 2018.
  • Vi er godt fornøyd med at regjeringen går inn for byggestart i 2015 for E16 Olum - Eggemoen.
  • E16 Bjørum-Skaret får ikke byggestart før i siste, uforpliktende periode (2018-2023). Dette er uakseptabelt og viser at regjeringen ikke ser utfordringene. Vårt krav er byggestart i 2015.
  • Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen ikke følger opp kravet om å fortsette planleggingen av E16 Skaret-Hønefoss. Vi krever at regjeringen sørger for å ferdigstille planleggingen med sikte på byggestart 2018.

 

Ringeriksbanen og E16 er viktig og riktig både for Osloregionen, Ringeriksregionen og for hele landet.

-      Vi vil nå sette alle krefter inn på å påvirke Stortinget fram til behandlingen medio juni, sier ordførerne. Siktemålet er å gjøre planen ytterligere bedre tilpasset de behovene som vår region har.

Regionen har god plass og et godt dokumentert potensiale for vekst, og politisk vilje til å realisere veksten.  Det gjelder så vel boliger som næringsliv. Bedre samferdselsløsninger er den viktigste faktoren for økt næringsutvikling. Behovet for økt boligbygging er stort, bl.a. for å dempe det sterke presset på boliger i Osloområdet. Mangel på boliger og høye priser rammer de som ønsker seg inn på boligmarkedet, men som ikke har råd til det.

 

Pressemelding kan lastes ned her.