• 19. juni 2014

Imidlertid er det også noen forhold som regionen ikke er tilfreds med. Det dreier seg hovedsakelig om den planprosessen de anbefaler, og som legger opp til en byggestart i 2022. Dette har både Rådet for Ringeriksregionen og Forum Nye Bergensbanen reagert på, i første omgang med pressemeldinger som du finner nederst under denne artikkelen.

Våre viktigste synspunkter kan kort oppsummeres i disse hovedpunktene:

  1. En viktig milepæl i arbeidet for Ny E16 og Ringeriksbanen er nådd når Jernbaneverket og Statens Vegvesen nå har levert denne delrapporten.
  2. Ringeriksregionen er svært tilfreds med at både Jernbaneverket og Statens vegvesen nå anbefaler at byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen bør skje som et felles prosjekt. Dette er godt underbygget.
  3. Utredningen er et godt utgangspunkt for politiske beslutninger om videre framdrift.
  4. Anbefalingen om statlig plan er logisk og velbegrunnet.
  5. Ringeriksregionen er ikke tilfreds med at statsetatene vil stille innsigelsesbehandlingen for E16 i bero. Dette arbeidet bør påbegynnes nå, slik at man raskt kan fatte vedtak om disse forholdene når trasevalget skal tas.
  6. Ringeriksregionen er svært skuffet over at statsetatene anbefaler en planprosess fører til at byggestart ikke blir før i 2022. Regionen vil sterkt fraråde dette.
  7. Det må velges en planprosess som fører raskere fram til byggestart for disse viktige prosjektene. Regionens krav er at tidsplan med byggestart i 2018/19 opprettholdes.
  8. Ordførerne i Ringeriksregionen vil følge opp disse punktene overfor politisk ledelse i departementene.

 

Aktuelle linker: