• 31. august 2015

Regjeringen følger i store trekk de anbefalinger som Jernbaneverket og Statens Vegvesen har gitt, og som Ringeriksregionen har arbeidet intenst for i lengre tid.

Etter at Stortinget i juni skrinla Åsa-traseen, og at kvalitetssikringen av statsetatenes utredninger var gjennomført, hadde regjeringen nå alle fullmakter til å beslutte videre framdrift. Og det har de nå gjort.

Regjeringens pressemelding og oppdragsbrev til Jernbaneverket og Statens vegvesen finner du her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/ringeriksbanen2/id2437770/

De tre ordførerne drøftet saken i et møte 31. august og er svært tilfreds med at regionen omsider har fått politisk gjennomslag og klare forsikringer om gjennomføring. Ordførerne er også tydelige på at regionen vil følge arbeidet tett framover for å sikre god framdrift.

Ordførernes pressemelding om saken finner du her.