• 02. februar 2015

Ordførerne i Hole, Jevnaker og Ringerike har mottatt delrapport 3 fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Ordførerne vil med dette gi sine første synspunkter på rapporten.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra ordførerne.

Delrapport 3 – silingsrapporten fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen til Samferdselsdepartementet. Pressemelding, oversendelsesbrev og selve rapporten finner du her:

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen