• 12. mars 2015

Ringerike kommune har derfor laget dokumentoversikt for Ringeriksbanen og E16 på sine nettsider. 

Her kan du finne de viktigste brev, utredninger, planer og vedtak fra de siste 22 årene. Oversikten vil bli oppdatert med nye dokumenter fortløpende, og en del eldre dokumenter legges til etter hvert som de er digitalisert. 

 

Oversikten er tilgjengelig via kommunens internettside:

www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommunedelplan/Ringeriksbanen/