• 26. mai 2015

BI-analysen er svært positiv og viser et samlet potensiale for produktivitetsvekst på 6 milliarder kroner per år for Ringeriksbanen.

Resultatene ble presenterte for Samferdselsministeren torsdag 21. mai. Departementet er svært glade for funnene i analysen og kommer til å ta denne analysen med i den videre behandlingen av Ringeriksbanen. Denne studien kom tidsmessig helt perfekt i forhold til departementets arbeid med saken.

 

BI-analysen finner du her

 

Pressemelding fra Forum Nye Bergensbanen finner du her.