• 27. februar 2013

Merverdien ved å bygge Ringeriksbanen er beregnet til 7,4 milliarder kroner. Den viktigste effekten av ny Ringeriksbane er at den vil integrere arbeidstakere på Ringerike i det store arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus. Og motsatt, næringslivet på Ringerike vil lettere kunne bruke kompetansepersonell fra mer sentrale strøk.

 COWI sin rapport finner du her 

Pressemeldingen fra Forum Nye Bergensbanen finner du her