• 24. februar 2014

Regionale utviklingsmidler for 2014

Buskerud fylkeskommune og kommunene v/Rådet for Ringeriksregionen har også i år avsatt utviklingsmidler. Buskerud fylkeskommune har satt av 1.660.000 kr og Rådet for Ringeriksregionen 1.800.000 kr. Totalt er det da 3.460.000 kr i prosjektmidler som det kan søkes innenfor.

Regjeringen har fra i år presisert tydeligere at det skal prioriteres tilskudd til prosjekter som bidrar til næringsutvikling og verdiskapning. Rådet for Ringeriksregionen ønsker spesielt at midler brukes til prosjekter knyttet til det omfattende utviklingsbehovet i regionen.

For de fleste prosjekter vil det normalt være et krav om minst 50% egenfinansiering fra prosjekteierens side.

Hvis du har et godt prosjekt som du mener ligger innenfor ovenstående kriterier, kan du søke elektronisk på https://regionalforvaltning.no

Det må legges inn prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfristen er 10. mars 2014.

Søknadene vil deretter bli behandlet i Rådet for Ringeriksregionen og i Buskerud fylkeskommune.