• 18. mars 2013

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen i regionens næringsliv, ønsker regionrådet at midlene brukes til det omfattende utviklingsbehovet i regionen og i samarbeid med Ringerike Utvikling.

Nytt av året er at søknadsprosessen nå skal foregå elektronisk. Søkere henvises derfor til www.regionalforvaltning.no  hvor man først må registrere seg og deretter får brukernavn og passord.

Mer informasjon finnes på www.bfk.no/utviklingsmidler