• 24. mars 2017

Her finner du referat fra møtet som ble avholdt på Hole Arbeidssenter.

Referat Rådet for Ringeriksregionen 15.3.17