• 11. november 2015

Her kan du lese referatet fra møtet 9.november i Rådet for Ringeriksregionen.

Møet ble avholdt i Smart Start på Høgskolen Buskerud Vestfold, campus Ringerike.