Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen har bestemt å i hovedsak videreføre de nasjonale smitteverntiltakene. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og regjeringen vil vurdere situasjonen fortløpende.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Les mer om rådene her