• 02. mars 2017

Det som nå foreligger i avtalen mellom Regjeringen og V/KrF betyr at realiseringen av Ringeriksbanen/E16 skyves ytterligere ut i tid.  Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

I vår tid har Stortinget forutsatt byggestart for Ringeriksbanen i 2018.  Dette ble presisert av Transportkomitèen ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Senere er dette forskjøvet til 2019 og utbyggingen er et fellesprosjekt for bane og vei.  Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: “I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig”.

Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».

Det eneste som kan forhindre dette er statens egen beslutningsevne og interne prosedyreregler.  Siden dette helt ut er en statlig planprosess, er framdriften således et rent politisk ansvar.

 

 *Ringeriksregionen har uttalt stor tilfredshet med regjeringens initiativ når det gjelder fellesprosjektet Ringeriksbanen/ny E16 og vi har hatt full tillit til den framdriftsplan som Stortinget og regjeringen har lagt til grunn.  For å unngå forsinkelser har vi gitt full støtte til en ren statlig planprosess.

 *Vi reagerer derfor sterkt på nye utsettelser.

 *Ifølge prosjektledelsen ligger de foran framdriftsplanen når det gjelder planlegging slik at byggestart kan skje i 2019.

 *Kommunene og samfunnet samt arbeids- og næringsliv har innrettet sin planlegging og aktivitet i tillit til byggestart og ferdigstillelse i henhold til den vedtatte framdriftsplan.

*Det er et politisk ansvar å sørge for de beslutninger og prosedyrer som er nødvendig for å holde framdriften.

*Vi forventer derfor at Stortinget i sin behandling av NTP opprettholder forutsetningen om tidligst mulig byggestart i første 4-årsperiode av ny Nasjonal Transportplan slik at utbyggingen ferdigstilles i 2024.

 

 

  

Lars Magnussen                             Per R. Berger                                   Kjell B. Hansen

Ordfører i Jevnaker                        Ordfører i Hole                                 Ordfører i Ringerike                                                                                                                              Rådsleder

Last ned pressemelding her