Spørreundersøklse

I følge NAV-lovens §10- skal NAV bistå med å håndtere endringer i arbeidskraftbehovet for prioriterte virksomheter ved kriser i fred eller krig. Dette omfatter blant annet formidling av registrerte arbeidsledige og frivillige som melder seg til oss og gjennomføring av beredskapsplanlegging i samarbeid med andre aktører.
Vi ber dere derfor om å svare på denne undersøkelsen slik at vi kan få oversikt over situasjonen og evt. behov for bistand fra vår side. Det vil ta ca fem minutter å besvare undersøkelsen. På forhånd takk for hjelpen!

Link til spørreundersøkelsen: Spørreundersøklse