Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 9. mai 2020.

Veilederen gjelder for industribedrifter som har, eller skal ha i arbeid personer fra land som ikke er omfattet av unntaket i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 5a i covid-19-forskriften.


Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan industribedrifter som har, eller skal ha, arbeidskraft fra EU-/EØS-området utenfor Norden kan organisere reise, opphold og utføre arbeidet samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.