• 24. mars 2015

Statssekretærene Bård Hoksrud og John Ragnar Aarset representerte Samferdselsdepartementet. Tema for møtet var Framdriften i viktige samferdselssaker:

  1. Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
  2. E16 Bjørum – Skaret
  3. E16 Olum – Eggemoen

 

Fra regionens side gjennomgikk vi de utfordringene vi ser i forhold til å sikre god framdrift i disse prosjektene. Ordførerne avsluttet møtet med å overlevere et brev til samferdselsministeren  som oppsummerer utfordringene og regionens forventninger.

Brevet kan du lese her.