• 02. mai 2016

Møtet avholdes i Herredshuset i Hole kl 9-12

Les innkalling her

Referat fra møtet 22.april