• 02. november 2015

Møtet avholdes i Ringerike utvikling sine nye lokaler Smart Start på Høgskolen Buskerud og Vestfold.

Se innkalling her.