• 16. februar 2018
  • Trude Berg Hauge

 

Se innkalling her.

Møtet er åpent for presse og publikum.