• 06. februar 2013

Møteinnkalling med saksutredninger finner du her 

Hvis du har behov for å se noen av vedleggene til sakene, kan du kontakte regionkoordinator Lars Olsen.

Møtet er åpent for publikum.

Møtet starter med to orienteringer fra Norsk Titanium og Hadeland Ringerike Reiseliv. Deretter blir det behandling av ordinære saker, herunder oppdatering på flere av prosjektene som Rådet er involvert i.