Offisielle medlemmer av tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt fylkeskommunale representanter i Rådet for Ringeriksregionen. I tillegg inviteres representanter fra andre viktige samarbeidspartnere.

Møtet er åpent.

Innkalling Ringerikstinget 12.desember 2018