Foretak som har stengt eller har et betydelig fall i omsetning på grunn av korona-utbruddet kan søke staten om kompensasjon for uunngåelige faste kostnader. Det kalles kontantstøtte eller kompensasjonsordningen. Ordningen er forklart tydelig på søkeportalen: https://kompensasjonsordning.no/.

Det er tre deler å huske i denne ordningen:

  • Omsetningsfall minimum 30% sammenlignet med samme måned i 2019 (i mars er det tilstrekkelig med 20%). Kan legge til grunn et gjennomsnitt jan/februar 2020 i spesielle tilfelle.
  • Faste kostnader du ikke kan unngå for bedriften. De må kunne dokumenteres. Eksempler strøm, husleie og lignende.
  • Grad av støtte/faktor. Dette handler om du er pålagt å stenge eller ikke.
    • Er du pålagt å stenge skal du bruke faktor 90%. Regnestykket er da: Omsetningsfall x Faste kostnader x 90%
    • Andre bedrifter skal først trekke fra kr 10 000,- på sum faste kostnader og deretter bruke faktor 80%. Regnestykket er da: Omsetningsfall x (Faste kostnader – kr 10 000,-) x 80%

Ordningen finner du på  på egen portal (https://kompensasjonsordningen.no) og  gjelder for perioden mars.april-mai.

Ønsker du mer informasjon kan du se på denne filmen: https://www.youtube.com/watch?v=0yZh7cAXsW0 

Manus for filmen er utatbeidet av næringsansvarlige i kommunene på Nedre Romerike. Filmen er laget av Anders Rodem, og Solfrid Flateby har tilrettelagt og presenterer manus.