• 27. mars 2014

Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i juni 2013 ga banen en tydelig prioritering. Dette er senere fulgt opp av Regjeringen med planmidler til Ringeriksbanen og med utredningsoppdrag til Jernbaneverket hvor det slås fast at Ringeriksbanen skal bli den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet og at det skal planlegges for byggestart så tidlig som mulig i perioden 2018 – 2023.

Jernbaneverket følger opp dette oppdraget med stor entusiasme. Prosjektorganisasjonen er på plass og utredningsarbeidet er i full gang. Den overordnede prosjektplanen for Ringeriksbanen ble oversendt til Samferdselsdepartementet 1. februar, (se egen sak om dette).

På den viktige konferansen «Jernbaneforum 2014» som fant sted 18. mars i år fikk Ringeriksbanen stor oppmerksomhet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet konferansen med et foredrag om ny jernbanepolitikk. Ringeriksbanen var det første konkret prosjektet han omtalte – og han var svært tydelig på at Ringeriksbanen er høyt prioritert av Regjeringen.

I det påfølgende foredraget om Jernbaneverkets handlingsprogram, fulgte jernbanedirektør Elisabeth Enger opp med: ”Vi i Jernbaneverket er innmari glade for at vi har fått i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen som det fjerde beinet i InterCity-satsingen”. Hun understreket videre at Ringeriksbanen og ny bane mellom Voss og Bergen er nødvendige for å nå målet om en kjøretid på 4t 15 min mellom Oslo og Bergen.

To dager senere arrangerte Jernbaneverket et bredt informasjonsmøte på Sundvolden som en «kick-off» for arbeidet med Ringeriksbanen. Her fikk vi møte planleggerne i den nyetablerte prosjektorganisasjonen for Ringeriksbanen. Engasjerte og høyt kompetente fagfolk. Ordførerne fra Bærum, Hole og Ringerike holdt innlegg om kommunenes råd og forventninger til planarbeidet.

Ordførernes presentasjoner finner du her:

Ordfører i Hole kommune Per R. Berger

Ordfører i Ringerike kommune Kjell B. Hansen