• 26. mars 2013

Komiteen foreslår vesentlige forbedringer i forhold til Transportetatenes forslag som kom vinteren 2012 og Regjeringens forslag i Stortingsmeldingen som ble framlagt våren 2013. Ringeriksregionens strategi og påvirkningsarbeid ser ut til å lykkes.

Ringeriksbanen får sannsynligvis byggestart i 2018-19. Det skal sikres høy framdrift på både planlegging og utbygging.

E16 Olum - Jevnaker - Eggemoen får byggestart i perioden 2014-2017. Dette forutsetter lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering.

E16 Bjørum - Skaret får statlig finansiering i perioden 2018 - 2023, men byggingen kan starte tidligere hvis det er enighet om forskuttering med bompenger.

E16 Skaret - Hønefoss skal planlegges slik at det sikres sammenhengende utbygging av firefeltsveien mellom Sandvika og Hønefoss.

 Et sammendrag av utklipp fra Transportkomiteens merknader med relevans for Ringeriksregionen finner du her