• 23. desember 2013

Jernbaneverket har som svar på oppdraget utarbeidet en overordnet prosjektplan for utredning av Ringeriksbanen.

Disse dokumentene finner du her:

Departementets oppdragsbrev til Jernbaneverket 

Departementets mandatbrev til Jernbaneverket og Vegvesenet

Jernbaneverkets prosjektplan